Norsk medlemskap i EU- En samfunnsøkonomisk analyse

Rapport1-1994
Skrevet av:
Einar Bowtiz, Taran Fæhn, Leo Andreas Grunfeld, Knut Moum