Norsk husdyrhold

Rapport8-2019
Skrevet av:
Gyda Gaarder Tøraasen

Rapporten er en fremstilling av systemet rundt husdyrholdet i Norge. Den tar for seg gangen fra avl til produkt, med kontroller og tiltak for dyre- og folkehelsa. Rapporten beskriver også rammene rundt bonden og forholdet mellom husdyrnæringa, myndigheter og forskningen, og har en oversikt over arbeid med dyrehelse og antibiotikaforbruk og -resistens.