MULigheter. Diskusjon om betydningen av tollpreferanser for de Minst Utviklete Landene

Notat3-2004
Skrevet av:
Aase Lømo

Bakgrunnen for notatet er behovet for på den ene siden å synliggjøre den muligheten som ligger i preferanseordningen både for de minst utviklete landene og norske aktører.