Metodikk for beregning av utslipp av enterisk metan fra sau

Notat1-2019

Notatet gir en oversikt over data som benyttes for å beregne enterisk metan fra sau for Norge i dag, og hvilke data som eventuelt kan oppdateres. Oversikten skiller mellom hva som benyttes av standardfaktorer fra IPCC og hva som benyttes av nasjonale faktorer i ligningen for enterisk metan fra sau.