Metan - ny metodikk for en kortlevd klimagass

Rapport13-2019

Rapporten beskriver en ny metodikk for å beregne klimaeffekt av metan og andre kortlevde klimagasser, kalt GWP*. Dette er en videreutvikling av den etablerte vektfaktormetodikken, GWP100. I rapporten brukes GWP* til å beregne oppvarmingsbidrag fra klimagassutslipp fra norsk jordbruk i perioden 1990 til 2018. Det er også beregnet metanutslipp fra norsk jordbruk tilbake til 1907, ettersom statistikken starter i 1990.

Les mer om følgende emner: