Medlemsundersøkelse i Norges Bondelag

Rapport1-1998
Skrevet av:
Bjørn Strøm, Odd Lutnæs, Odd Gunnar Mosen