Opp mot 80 % av befolkningen livnærer seg av jordbruket i større eller mindre grad. Til tross for det må mange av disse likevel kjøpe mat for å dekke egne behov, fordi arealet er lite og produktiviteten lav.

Hvordan kan småbøndene øke sin matproduksjon på en bærekraftig måte? Og hvilken rolle spiller landbruket i å redusere fattigdom? Dette er to av problemstillingene diskutert i rapporten «Med landbruk som middel: Økonomisk vekst i Afrika», skrevet på oppdrag fra Utviklingsfondet.