Med fokus på de som slutter med økologisk melk

Notat3-2006
Skrevet av:
Odd Lutnæs

I dette notatet sees det nærmere på de som er og de som har vært økologiske melkeprodusenter. Hoveddelen av notatet bygger på gjennomgang av registeropplysninger fra TINE og Debio. Hensikten har vært å få fram status i dag og hvorfor enkelte har valgt å gi seg som produsenter av økologisk melk.