Listetoppundersøkelse 2011

Rapport3-2011

Listetoppundersøkelse i forkant av lokalvalget 2011 på vegne av Norges Bondelag. Rapporten gir en oversikt over svarene avgitt av listetoppene, samt en utvidet gjennomgang av listetoppenes svar fordelt på parti. Undersøkelsen dekker et bredt utvalg av landbrukspolitiske temaer.