Lik matvarepris. Ja takk!

Notat1-1997
Skrevet av:
Odd Lutnæs