Landbrukets Økoløft 2016-2020. Evaluering og mulige veier videre

Rapport6-2020

Landbrukets Økoløft ble startet i 2016. Prosjektet er historisk siden det er første gang landbruksorganisasjonene har gått sammen i et forpliktende og systematisk samarbeid for å fremme økologisk landbruk i Norge. 2020 er det femte og siste året av prosjektet. AgriAnalyse har i denne rapporten samarbeidet med Landbrukets Økoløft om en evaluering av prosjektet, samt sett på mulige veier vider for Landbrukets Økoløft.

Les mer om følgende emner: