Kvoteselgerne 2002. Deres planer for gårdens drift etter kvotesalget

Notat3-2002
Skrevet av:
Odd Lutnæs