Korn og Konjunktur 2017

Rapport6-2017
Skrevet av:
Erik Magnus Fuglestad

Korn og Konjunktur 2017 legger frem den globale kornsituasjonen og den norske kornhøsten 2016/2017. Rapporten inneholder også en drøfting rundt den norske markedsordningen for korn, dens opphav og dens funksjon. Bakgrunnen for denne gjennomgangen er den foreslåtte, men avviste avviklingen av dagens markedsordning for korn, som regjeringen Solberg la frem i Medl. St 11 (2016-2017).