Konsentrasjon i detaljhandelen i med matvarer i Norge

Notat12-1993
Skrevet av:
Bjørn Strøm