Konsekvenser for jordbruksinntektene av et eventuelt EF-medlemskap beregnet ved hjelp av modellbrukssystemet

Rapport1-1989
Skrevet av:
Steinar Helgen, Nils Kristian Nersten, Oddbjørn Riseth