Kjøtt og meieriindustrien i EU - virkninger for lønnsomhet og sysselsetting

Rapport2-1994
Skrevet av:
Steinar Johansen, Knut Onsager