Kjennskap til bistandsarbeid

Notat3-1998
Skrevet av:
Odd Gunnar Mosen