Jordbruket som verdiskaper - et forprosjekt

Rapport2-2004
Skrevet av:
Ellen Skansaar

Formålet med dette forprosjektet er å kartlegge hvilke muligheter som finnes for å tydeliggjøre jordbruket i Norge som verdiskaper, og å komme med forslag til hvordan dette kan gjøres.