Grunnutdanning er bare begynnelsen

Rapport10-2001
Skrevet av:
Eivind O. Haanes, Chris Helen Kvendseth