Gjeld blant norske bønder og utviklingen i markedet for driftskreditt

Notat2-2007

I dette notatet tar vi for oss utviklingen i gjeld i det norske landbruket, samt at vi ser nærmere på renteutviklingen hos en rekke banker sammenlignet med styringsrenten. Vi har sett på gjeld i forhold til alder på bruker, størrelse på bruket, geografisk tilhørighet med mer.