Gårdbrukernes produksjonsplaner. En kartlegging for de neste to år; 2002-2003

Rapport2-2002
Skrevet av:
Odd Lutnæs