Krav om løsdrift i storfehold innebærer at kyrne, i motsetning til i båsfjøs, har relativt fri anledning til bevegelse i husdyrrommet. Siste frist for omlegging til løsdrift ble som følge av jordbruksforhandlingene i 2016 utsatt til 2034. I 2024 inntreffer fortsatt krav om at storfe som er oppstallet i båsfjøs, skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 16 uker i løpet av sommerhalvåret, samt at dyrene skal sikres mulighet til regelmessig mosjon og fri bevegelse resten av året. I tillegg kommer kravet om at det skal være minst én kalvingsbinge for hver påbegynte antall av 25 kyr.