Fraktordningene 1998 - 2007

Notat1-2007

I dette notatet ser vi nærmere på fraktordningene. Det blir årlig gitt tilskudd over statsbudsjettet til å drive prisutjevning ovenfor produsenter av kjøtt, egg, korn og kraftfôr. Manglene utvikling i ordningen har medført lavere dekningsgrad enn det nivået vi kunne observere i 1998.