Forberedelse til "helsesjekk" av EUs landbrukspolitikk

Notat1-2008
Skrevet av:
Anders Andgard

Dette notatet er det første i en serie notater som vil følge opp ”helsesjekken” av Den felles landbrukspolitikk. Notatet analyserer omfanget av ”helsesjekken” og de foreløpige reaksjonene Kommisjonens forslag har møtt.