For eller imot å opprettholde et jordnruk av minst samme omfang som i dag?

Notat7-1996
Skrevet av:
Ayse Bulak Hagelia