Fagskoleundersøkelse

Rapport1-2005
Skrevet av:
Aase Lømo, Odd Lutnæs

oreliggende rapport er resultat av to spørreundersøkelser om behovet for fagskoleutdanning innen landbruk.