EUs regionalpolitikk - i samsvar med norsk distrikts- og regionalpolitisk tenkning?

Rapport4-2004
Skrevet av:
Åge Klepp, Odd Lutnæs

Det er distrikts- og regionalpolitikken i EU og Norge som blir gjennomgått i rapporten. Hensikten er å beskrive bakgrunnen for EUs regionalpolitikk og se den i forhold til motivasjonen for norsk distrikts- og regionalpolitikk.