EUs regionalpolitikk

Notat5-2003
Skrevet av:
Åge Klepp

Notatet har som formål å skissere og beskrive de mest sentrale elementene innenfor EUs landbruksrettede regionalpolitikk. I tillegg tar notatet for seg noen av de utfordringene EU står ovenfor på grunn av Unionens utvidelse østover.