EUs landbrukspolitikk, Dagens politikk og sentrale utviklingstrekk

2-2006
Skrevet av:
Bjørn Strøm, Odd Lutnæs, Åge Klepp

I rapporten beskrives Den felles landbrukspolitikk i EU. Markedsordningene i EUs landbruk blir her gjennomgått. Denne rapporten gir videre et innblikk i EUs siste landbruksreform, hvor deler av landbruksstøtten ble frikoblet fra produksjonen og hvor det blant annet også ble lagt et større fokus på bygdeutvikling.