EUs landbrukspolitikk 2014–2020

Rapport12-2017

Det er gjennomført mange reformer av EUs felles landbrukspolitikk (CAP). Bygdeutvikling og bærekraftig produksjon har kommet stadig høyere på dagsorden. Spesielt i inneværende periode 2014 – 2020, hvor det er innført nye obligatoriske tiltak rettet inn mot miljø, klima og bygdeutvikling. Rapporten ser nærmere på innføringen av det Kommisjonen kaller «grønne arkitekturen».