EUs landbrukspolitikk 2003

Rapport7-2003
Skrevet av:
Bjørn Strøm

I rapporten blir de fleste av ordningene i EUs lanbrukspolitikk gjennomgått, samt den prosess og de endringer som endte med vedtakene sommeren 2003. Videre blir sentrale trekk ved EU-landbruket og dets framtidige utfordringer presentert.