EUs budsjett - Oppbygging og finansiering i dag og framover.

Rapport3-2005
Skrevet av:
Ellen Skansaar

Foreliggende rapport viser hvordan inntekts- og utgiftssiden i EU-budsjettet er bygget opp. Den gir også innblikk i hvordan den britiske budsjettrabatten er fundamentert og den virkning den har på andre lands bidrag.