EUs biodrivstoffmålsetting

Notat3-2008
Skrevet av:
Anders Andgard

Dette notatet tar for seg biodrivstoffmålsettingen til EU som den fremstår etter lanseringen av EU-kommisjonens handlingsplan for klimaet. Det kaster lys over noen av de problemstillingene som er knyttet til økt bruk av biodrivstoff og redegjør for debatten knyttet rundt dette temaet.