En nysådd landbrukspolitikk i EU - Hvilke erfaringer har Sverige, Finland og Irland høstet?

Rapport7-2007
Skrevet av:
Odd Lutnæs, Åge Klepp

Denne rapporten ser på hvordan EUs landbrukspolitikk har utviklet seg etter reformen fra 2003, og da med hovedvekt på utviklingen i Sverige, Finland og Irland. Den siste reformen medførte en storstilt omlegging fra produksjonsavhengig støtte til produksjonsuavhengig støtte, og rapporten belyser hvordan de nevnte land har tilpasset seg den nye politikken.