Eierundersøkelse i TINE 2005

Rapport2-2005

Intervjuene til eierundersøkelsen i TINE er gjennomført i januar 2005. I alt 1.500 eiere ble kontaktet.