Eie eller leie

Notat1-2015
Skrevet av:
Martin Grimstad
Rapporter og notater

Leiejord har fått et dårlig rykte i Norge. Notatet tar for seg leiejordsproblematikken, relevante problemstillinger knyttet til leiejord og gjør en vurdering av hvordan man kan løse noen av utfordringene leiejordstematikken fører med seg. Notatet drøfter også eiendomssituasjonen i Danmark som et case for derigjennom å belyse alternativet med liberalisering av regelverket for landbrukseiendommer.