Ei framtid som bonde? Undersøkelse blant første odelsberettigede 2002

Notat2-2002
Skrevet av:
Chris Helen Kvendseth