CAP mot år 2000 - en deregulering av landbruket?

Notat1-1995
Skrevet av:
Halfdan Blytt