Bruk av evaluering i arbeidet med kvinneretta tiltak

Rapport3-2000
Skrevet av:
Chris Helen Kvendseth, Eivind O. Haanes