"Bønder til torgs" - Effekter og nytte av prosjektet

Rapport5-1996
Skrevet av:
Bjørn Strøm, Ayse Bulak Hagelia