Bønder til torgs - Effekter og nytte av prosjektet

Rapport1-1997
Skrevet av:
Ayse Bulak Hagelia, Bjørn Strøm