Bondelagets årsmøte: Synspunkter og vurderinger fra deltakerne

Notat7-1998
Skrevet av:
Bjørn Strøm, Odd Lutnæs