Berøringsgrad og investeringsbehov for melkeproduksjon som følge av nye forskrifter

Notat3-1997
Skrevet av:
Halfdan Blytt