Befolkningsutviklingen i landbrukskommunene 1980-95

Notat4-1996
Skrevet av:
Odd Lutnæs