Arbeidsmarkedspolitikken i EU

Notat6-2003
Skrevet av:
Astrid Bolstad

Formålet med notatet er å gi et innblikk i EUs arbeidsmarked og hvordan det fungerer. Dette er et stort felt, og for å få et helhetlig bilde, må det sees i sammenheng med bl.a. sosialpolitikk, velferd, trygdepolitikk og finanspolitikk.