Ammeku - rask vekst, ujevn fordeling

Rapport4-2019

Rapporten belyser geografisk utvikling i storfeholdet i Norge de siste ti årene. Rapporten går også gjennom markedssituasjonen for storfekjøtt og satsingen som har vært på økt norsk produksjon de siste årene.