2009 EUs markedsordninger: utvikling og posisjon i unionen

Rapport3-2009
Skrevet av:
Åge Klepp, Anders Angård

Den senere tid har markedsordningene i EU vært gjennom flere reformer. Denne rapporten tar for seg utviklingen i markedsordningene. Det stilles spørsmål om hvilken stilling og posisjone EUs markedsordninger har i Unionen i dag, samtidig som fremtidsutsiktene for markedsordningene og Den felles landbrukspolitikk belyses.