2008 Prognoser for marked, produksjon og inntekt for landbrukssektoren i EU

Notat6-2008
Skrevet av:
Anders Andgard

Notatet bygger på rapporten "Prospects for Agricultural Markets and Income in the European Union 2007-2014", fra Generaldirektoratet for landbruk og utvikling. Prognosene gjør rede for hvordan EU antar utviklingen innennfor utvalgte produksjonsretninger vil bli fremover.