Villsvinet i Norge er en art som på mange måter har gått under radaren når det gjelder det store nasjonale skadepotensialet dyret representerer. I dag er det lite fokus på spredning av arten og potensialet for skader i jordbruk og hager, smitte, jaktutøvelse osv. AgriAnalyse presenterer i et nytt notat en kortfattet oversikt over helheten i problemet og hvor relativt få det er som har interesser i økte villsvinbestander.

villsvin