Over 50 % av mjølka norske mjølkeprodusentar leverer vert brukt i osteproduksjon. Difor er delen osteimporten utgjer av produksjonsvolumet eit uttrykk for skvisen norsk mjølkesektor er i.

(Kjelder: OECD.Stat/Eurostat/TINE/SSB).